مهیا-بنر-بنر سوسیس کالباس
مهیا-بنر-مهر 1400 موجود شدن مرغ
مهیا-بنر-بنر موجود شدن میگو
مهیا-بنر-شهریور 1400 همبرگر
مهیا-بنر-شهریور 1400 بوقلمون
مهیا-بنر-شهریور 1400 ماهی
مهیا-بنر-جوجه طعم دار

مهیاشاپ

کالباس خشک 60 درصد گوشت قرمز مهیا
کالباس 60 درصد قارچ و مرغ مهیا
کالباس 90 درصد گوشت قرمز مهیا
کالباس 90 درصد گوشت مرغ مهیا
کوکتل 55 درصد گوشت قرمز مهیا
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت قرمز مهیا
هات داگ 70 درصد گوشت قرمز مهیا
کوکتل پنیری 60 درصد گوشت قرمز مهیا
هات داگ پنیری 60 درصد گوشت قرمز مهیا
کوکتل دودی 55 درصد گوشت قرمز مهیا
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت قرمز مهیا
هات داگ 70 درصد گوشت قرمز مهیا
هات داگ پنیری 60 درصد گوشت قرمز مهیا
کوکتل 55 درصد گوشت قرمز مهیا
کوکتل دودی 55 درصد گوشت قرمز مهیا
کالباس رولی 60 درصد مرغ و قارچ مهیا
کالباس رولی 90 درصد گوشت قرمز مهیا
کالباس رولی 90 درصد گوشت مرغ مهیا
کالباس رولی خشک 60 درصد گوشت قرمز مهیا
کوکتل پنیری 60 درصد گوشت قرمز مهیا
فیله ماهی قزل آلا سالمون منجمد 500 گرم مهیا
همبرگر 30 درصد ممتاز منجمد
همبرگر 60 درصد ممتاز منجمد
همبرگر 75 درصد ممتاز منجمد
همبرگر 95 درصد منجمد
کباب لقمه 70درصد 600گرم
کباب لقمه 70 درصد 450 گرم
	همبرگر 85 درصد ممتاز منجمد
همبرگر چیلی ممتاز 95 درصد
برگشت به بالا