مهیا-بنر-20 درصد گوسفندی
مهیا-بنر-35 درصد همبرگر
مهیا-بنر-بنر موجود شدن بوقلمون
مهیا-بنر-خرداد
مهیا-بنر-بنر 99 بهمن
مهیا-بنر-صفحه اصلی مهیا شاپ

مهیاشاپ

گردن گوسفند داخلی 1 کیلویی مهیا
راسته بی استخوان گوسفندداخلی1کیلو مهیا
راسته با استخوان گوسفند داخلی 1 کیلویی مهیا
خورشتی گوساله 800 گرمی مهیا
سینه بوقلمون بی استخوان 900 گرم
مغز ران بوقلمون 900 گرمی
ساق با پوست 900 گرمی
بال ساده بوقلمون 900 گرمی
بازو بوقلمون 900 گرمی
گردن بوقلمون 900 گرمی
چرخکرده بوقلمون تازه 500 گرمی
ران گوساله داخلی 1 کیلویی مهیا
ماهی قزل آلا تازه 1000 گرمی
ماهی قزل آلا شکم خالی تازه 800 گرمی
ماهی قزل آلای منجمد
چرخکرده مخلوط 1 کیلویی گوساله و گوسفند مهیا
چرخکرده گوساله 1 کیلویی مهیا
چرخکرده مخلوط 500 گرمی گوساله و گوسفند مهیا
	همبرگر 85 درصد ممتاز منجمد
همبرگر 60 درصد ممتاز منجمد
همبرگر 75 درصد ممتاز منجمد
همبرگر 95 درصد منجمد
همبرگر چیلی ممتاز 95 درصد
همبرگر 30 درصد ممتاز منجمد
کباب لقمه 70درصد 600گرم
کباب لقمه 70 درصد 450 گرم
برگشت به بالا