مهیاشاپ

چرخکرده مخلوط 1 کیلویی گوساله و گوسفند مهیا
چرخکرده مخلوط 500 گرمی گوساله و گوسفند مهیا
فیله ماهی قزل آلا سالمون منجمد 500 گرم مهیا
همبرگر 30 درصد ممتاز منجمد
همبرگر 75 درصد ممتاز منجمد
همبرگر 95 درصد منجمد
کباب لقمه 70درصد 600گرم
کباب لقمه 70 درصد 450 گرم
برگشت به بالا