مهیا-بنر-مهر 1400 موجود شدن مرغ
مهیا-بنر-شهریور 1400 تخفیف آبزیان
مهیا-بنر-شهریور 1400 تخفیف آبزیان 2
مهیا-بنر-شهریور 1400 همبرگر
مهیا-بنر-شهریور 1400 گوسفندی
مهیا-بنر-شهریور 1400 بوقلمون
مهیا-بنر-شهریور 1400 ماهی

مهیاشاپ

میگو سایز 31-40
میگو سایز 50-41
میگو سایز 51-60
میگو سایز 70-61
میگو PUD پلویی سایز 150-200 منجمد 450 گرمی
سینه بوقلمون بی استخوان 900 گرم
مغز ران بوقلمون 900 گرمی
ساق با پوست 900 گرمی
بال ساده بوقلمون 900 گرمی
بازو بوقلمون 900 گرمی
گردن بوقلمون 900 گرمی
برگشت به بالا