تماس با مهیا شاپ

آدرس کارخانه: 

 تهران ، اتوبان شهید هاشمی ، بعد از صالح آباد ، خیابان هدایت ، خیابان اول ، کوچه دوم غربی ، شرکت مهیا پروتئین

تلفن:   5135  -  55525374-6
فاکس: 55525421

ساختمان مرکزی:

تهران ، خیابان باقرخان غربی ، خیابان فرزین شمالی ، کوچه کاج شرقی ، پلاک 2

موبایل 09334445135

موبایل : 09106827783

تلفن:     66909040

داخلی: 342-344-346-347-348-349


فاکس:   66926507

پست الکترونیک

info@mahyaprotein.com

 

کد پستی:

1441754321